Stappenplan

 

Een tuinproject, van kennismaking tot oplevering, is in verschillende fasen onder te verdelen. Onderstaand overzicht geeft u inzicht in het hele traject. Zo ziet u snel waar u rekening mee moet houden.

sfeer

Kennismaking

Nadat een afspraak is gemaakt volgt een vrijblijvende kennismaking.

Tijdens dit gesprek kunt u uw ideeën en wensen aangeven en zo onstaat er al pratende een tuinplan. Met dit tuinplan kunnen we aan de slag, maar misschien is het wenselijk of kiest u ervoor om door ons een tuinontwerp te laten maken. Uw wensen worden dan verwerkt in een schetsontwerp. Na een tussentijds overleg volgt het definitieve ontwerp.

Het is natuurlijk ook mogelijk dat u al een kant en klaar ontwerp heeft liggen. Terug naar boven.

 

Prijsindicatie

Na het kennismakingsgesprek kan er meestal een prijsindicatie worden gegeven. Aan de hand van deze prijsindicatie weet u of er voldoende budget is om uw tuinplannen te realiseren. Vanaf deze stap worden er voor onze werkzaamheden kosten berekend. Terug naar boven.

 

Inmeten

Als er gekozen wordt voor een (schets)ontwerp is het wenselijk dat het tuinperceel met daarop het huis op schaal wordt gezet.
Hiervoor moeten de tuin en het huis worden ingemeten. Een kadastrale tekening is hierbij handig. Inmeten kunt u zelf doen of aan ons uitbesteden. Terug naar boven.

 

Ontwerpfase

Als de tuin is ingemeten kan het schetsontwerp gemaakt wroden. De tuin en het huis worden op schaal op papier gezet. De tuinwensen worden op papier uitgewerkt. Zo ontstaan een of soms twee ontwerpen. Nadat wij met u het schetsplan hebben besproken kan het definitieve ontwerp worden uitgewerkt. Terug naar boven.

 

Offerte

Een offerte is een begroting van uw nieuw te realiseren tuinplannen, volgens tuinontwerp en/of volgens gemaakte afspraken. In de offerte zijn alle werkzaamheden en leveranties omschreven zodat u een goed overzicht krijgt van de prijs per tuinwerkzaamheid.

 

Planning

Nadat de opdracht voor de tuinwerkzaamheden is gegeven plannen we een startdatum. Het is ons streven om het project in een aaneengesloten periode uit te voeren. Terug naar boven.

 

Uitvoer

De uitvoer van het tuinproject wordt zorgvuldig en in overleg met de opdrachtgever gedaan. Na het eventueel leeghalen van de tuin en het grondwerk te hebben verrich worden na het uitvoeren van bouwwerken de nieuwe verhardingen in de tuin het eerst gelegd zodat u weer schoon het huis kunt bereiken.

 

Beplanting en/of gazon maken het plaatje af. Deze worden toegepast wanneer de omstandigheden optimaal zijn. Hierbij zijn wij afhankelijk van de periode waarin de tuinaanleg wordt uitgevoerd. Terug naar boven.

 

Oplevering

Als de tuinaanleg klaar is volgt de oplevering. De bewoners gaan samen met ons door de tuin en bekijken of de werkzaamheden naar wens zijn uitgevoerd. Terug naar boven.